Drepturile salariaților în urma nașterii sau adopției unui copil sunt de cele mai multe ori prezentate din perspectiva mamelor, însă sunt tot mai numeroși tații care doresc să își exercite drepturile. 

Ce drepturi au cei care au devenit sau urmează să devină tați

Drepturile salariaților care decurg din nașterea sau adopția unui copil sunt de cele mai multe ori prezentate din perspectiva mamelor, indiferent că vorbim de concediul de maternitate sau de concediul de creștere copil. Doar că, de ceva vreme deja, se observă un trend tot mai prezent de tați care doresc să își exercite drepturile cu ocazia nașterii sau adopției unui copil, reiese dintr-un comunicat transmis de EY România.

5 dintre principalele drepturi pentru tați

1. Concediul paternal

Legea vă oferă dreptul la concediu paternal pentru a putea participa efectiv la îngrijirea nou-născutului, cu condiția de a fi asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Tatăl poate cere angajatorului, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului său, acordarea concediului paternal. La această cerere, trebuie atașat și certificatul de naștere al copilului prin care demonstrați că sunteți tatăl.

Durata acestui concediu este de cinci zile lucrătoare. Acestora li se mai pot adăuga alte 10 zile lucrătoare, dacă ați obținut atestatul de absolvire al unui curs de puericultură. 

Practic, în această situație, veți beneficia de un concediu paternal total de 15 zile lucrătoare. Cursul de puericultură este menit să vă pregătească pentru îngrijirea copilului în primele sale luni de viață și el poate fi furnizat de către medicul de familie, în centrele specializate, în unele maternități sau chiar online. În maternitățile de stat, aceste cursuri sunt gratuite.

Deși puteți urma acest curs ori de câte ori doriți și considerați necesar, trebuie să știți că, potrivit legii, prelungirea concediului cu cele 10 zile lucrătoare acordate în baza certificatului de absolvire a cursului de puericultură se aplică o singură dată. Astfel, dacă pentru primul copil născut ați beneficiat de prelungirea concediului cu cele 10 zile lucrătoare acordate în baza certificatului de absolvire a cursului, pentru următorii copii nu veți mai putea beneficia de această prelungire, chiar dacă ați absolvit un nou curs de puericultură.

Pe parcursul concediului paternal aveți dreptul la o indemnizație pentru concediu paternal, care este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Acordarea acestei indemnizații nu este condiționată de existența unor perioade minime de muncă la același angajator sau la angajatori diferiți. Atenție, însă: potrivit unui proiect de lege recent, se propune creșterea numărului de zile de concediu acordate, de la 5 la 10 zile lucrătoare, independent de absolvirea unui curs de puericultură. Durata maximă a concediului paternal rămâne, însă, de 15 zile lucrătoare pentru cei care au absolvit cursul.

2. Concediul de creștere a copilului

Acest concediu se poate acorda pentru oricare dintre părinți, în aceleași condiții, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă părintele a obținut venituri impozabile în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Dacă tatăl salariat alege să beneficieze de concediul de creștere a copilului, pentru această perioadă, el va avea dreptul la o indemnizație lunară.

Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile de acordare a concediului pentru creștere copilului, potrivit legii, cel puţin o lună din perioada totală a concediului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, fie că este ea mama sau tatăl salariat. Astfel, tatăl salariat va putea beneficia de acest concediu pentru o perioadă de cel puțin o lună, dacă mama optează pentru concediul de creștere copil.

3. Concediul de creștere a copilului pentru detașați

Și persoanele angajate de către un angajator străin, care se află în detașare pe teritoriul României și care, pe parcursul detașării, sunt subiect de contribuții sociale obligatorii în România, pot beneficia de concediul de creștere a copilului.

Potrivit legislației în vigoare referitoare la concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, atâta timp cât solicitantul, cetățean străin, are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României și locuieşte în România împreună cu copilul pentru care solicită drepturile, ocupându-se de creşterea şi îngrijirea acestuia, poate beneficia de drepturile oferite legislației. Asumând că celelalte condiții pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sunt îndeplinite și în lipsa unor prevederi specifice care să interzică acest lucru, suntem de părere că și tații detașați pot beneficia de concediul de creștere a copilului, împreună cu indemnizația aferentă. Abordarea va trebui, însă, să fie confirmată de autoritățile competente.

4. Concediul de acomodare

Se acordă în cazul în care adoptați sau doriți să adoptați un copil. De acest tip de concediu puteți beneficia doar dacă realizați venituri supuse impozitului pe venit. 

Puteți beneficia de acest concediu atunci când adoptați/ doriți să adoptați singur un copil sau sunteți soțul familiei adoptatoare (“familia adoptatoare” este formată din soţul şi soţia care au adoptat sau doresc să adopte). El poate fi solicitat de la data la care hotărârea instanței de încredințare a adopției a fost pusă în executare și până la data la care hotărârea de încuviințare a adopției a rămas definitivă. După deschiderea procedurii de adopție, instanța de judecată va decide încredințarea copilului către părintele adoptator.

Această încredințare are menirea de a contribui la adaptarea copilului la noul său mediu de viață alături de părintele adoptator. Pasul următor pronunțării hotărârii de încredințare a copilului este acela în care instanța de judecată încuviințează adopția, tot printr-o hotărâre judecătorească. Concediul de acomodare se acordă pe bază de cerere, pe o durată de maxim un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției. Indemnizația lunară este în cuantum 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției, fără ca valoarea maximă să depășească 8.500 RON. Potrivit legii, indemnizația de creștere a copilului nu poate fi cumulată cu cea de acomodare.

5. Protecție împotriva concedierii

Este bine de știut că legislația oferă protecție împotriva concedierii și tatălui salariat aflat în concediu de creștere a copilului sau în plata stimulentului de inserție. Nu în ultimul rând, și în situația în care vă aflați în concediu de acomodare sau doriți să beneficiați de acest drept, legea vă protejează împotriva concedierii.

Foto Imago