Premieră în România. Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani vor putea călători singuri în străinătate indiferent de mijlocul de transport. Legea a fost votată în Parlament după ce proiectul de lege a primit 277 voturi ”pentru” și o abținere.

Singura condiție este să prezinte o declarație din partea celor doi părinți, a unui părinte căruia i-a fost încredințat sau a părintelui unde îi este stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească.

În această declarație, trebuie să fie specificate câteva detalii, printre care acordul de a călători, țara de destinație, perioada călătoriei și scopul pentru care călătorește minorul.

”Prin excepţie de la prevederile alin.(1), minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol și prezintă acte doveditoare în acest sens, poate călători în străinătate neînsoţit de o persoană fizică majoră, dacă prezintă organelor poliției de frontieră o declaraţie autentificată a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul călătoriei”, informează textul legii adoptate.