Ministerul Educației a emis o procedură în ceea ce privește repartizarea elevilor la clasele pregătitoare. Astfel, conform noilor reguli, elevii vor fi repartizați aleatoriu în clase, în ordine alfabetică sau prin tragere la sorți. 

Ordinul Ministerului Educației privind repartizarea elevilor în clase a fost publicat în Monitorul Oficial. Unitățile de învățământ vor avea dreptul să aleagă procedura: ordine alfabetică sau tragere la sorți.

„Procedura reglementează modalitatea de constituire a formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar, prin distribuirea aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, cu respectarea principiului nediscriminării, al asigurării echităţii şi egalităţii de şanse, al transparenței, al incluziunii, al centrării educaţiei pe beneficiarii primari ai acesteia, al accesibilităţii şi disponibilităţii, al interesului superior al copilului/elevului”, conform Ordinului Ministerului Educației 3.945/2024.

Concret, copiii vor fi distribuiți aleatoriu în instituțiile de educație timpurie și în ciclurile primar și secundar, la nivelul claselor de început, cum ar fi grupa mică, clasa pregătitoare și clasa a V-a, fie prin tragere la sorți, fie în ordine alfabetică, iar decizia finală în acest sens trebuie luată către consiliul de administrație al fiecărei școli, cu participarea asociațiilor de părinți în calitate de observatori.

În privința repartizării elevilor care intră în clasa a IX-a, documentul prevede că distribuirea acestora pe clase se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe câte două liste, pe criteriul de gen (fete/băieți). De asemenea, documentul specifică faptul că distribuirea copiilor pe clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, câte un elev la fiecare clasă. Astfel, de exemplu, pe fiecare specializare în parte (Filologie, Matematică-Informatică, Stiințe ale Naturii), primul elev va fi distribuit în clasa a IX-a A, al doilea elev în clasa a IX-a B și așa mai departe. Mai trebuie precizat că procesul de constituire a claselor va respecta și principiul continuității studiului limbii moderne L1 și L2 din ciclul gimnazial.

Gemnii și tripleții, regim preferențial 

În ceea ce privește gemenii și tripleții, conform documentului aceștia vor putea fi repartizați în aceeași clasă. 

Pe de altă parte, în acest proces de repartizare aleatorie, gemenii sau tripleții pot avea regim preferențial.

„Părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași grupă sau în grupe diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași grupă, aceștia sunt repartizați în grupa în care a fost distribuit repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare pe care le au, pentru toate nivelurile de studiu".

Prin această procedură se dorește o repartizare cât mai obiectivă a elevilor, astfel încât să se evite preferințele părinților pentru o anumită clasă sau învătător. 

„Repartizarea aleatorie a copiilor, fără segregare, este ideală. Copiii nu vor mai merge cu dedicație la o anumită clasă, la o anumită învățătoare, de exemplu. Numai că sistemul trebuie și pus în practică corect. Și românii sunt specialiști la a nu respecta regulile, la un soi de păcălire a acestora. Și șansele de eludare a regulilor sunt mari, pentru că aici sunt interesați părinții, dar sunt înclinate să tragă sfori și unele cadre didactice. Repet, reglementarea este una foarte bună sub rezerva că în unele zone comportamentele nu vor fi corecte atunci când vorbim de repartizarea elevilor. Ca să dau un pronostic, văd corectitudine în 60, cel mult, 80 la sută din cazuri, iar restul pe principiul PCR – pile, cunoștințe, relații”, a explicat expertul Marian Staș, pentru Adevărul. 

Sursa: shutterstock.com