Numărul de prenume pe care un copil le poate primi la naștere este acum limitat prin lege în România.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementează numărul de prenume ce poate fi înscris în actele de stare civilă. Mai exact, pe certificatul de naștere al unui copil nu vor putea fi scrise decât, cel mult, 3 cuvinte la rubrica „prenume”.

Legea pentru modificarea și completarea Legii 119/1996 și abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 face aceste modificări pentru a evita ca acei copii cu prea multe prenume să aibă în viitor dificultăți în completarea unor documente oficiale.

Ofițerul de stare civilă poate și chiar are obligația să refuze înscrierea în certificatul de naștee a unor prenume formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică și bunele moravuri sau interesele copilului; hotărârea se comunică declarantului în scris.

Dacă părinții nu au nume de familie comun sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și declarația verbală a declarantului ori dacă prenumele este format din mai mult de trei cuvinte, întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației scrise și semnate de ambii părinți.